Kesintisiz Güç Kaynağı

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alırken dikkat etmeniz gereken noktalar:
1- Görünür güce göre Kesintisiz Güç Kaynağı seçimi :
KGK çıkışına bağlanacak cihaz sayısı ve gücü, seçilmesi gereken Kesintisiz Güç Kaynağı ‘nın gücünü belirler. Bu güç görünür güçtür ve birimi kVA ile ifade edilir.
Görünür güç (VA) = Gerilim (V)*Akım(A) bağıntısı ile verilir, değeri doğrudan, gerilim/akım RMS değeri ölçen ölçü cihazlarının ölçtüğü büyüklüklerle saptanır. Ancak elektrik enerjisi tüketen yüklerde asıl harcanan güç aktif güçtür, birimi Watt dır ve görünür güç ile arasında
Aktif güç = Görünür güç * Güç faktörü bağıntısı geçerlidir.

Kullanıcı, satın alacağı KGK gücünü belirlerken, KGK üzerinden beslemeyi düşündüğü yüklerin etiketlerinde yazılı olan tüm VA değerlerini toplamalı veya akım ve gerilim değerlerinden söz konusu gücü hesaplamalıdır. Belirlediğiniz gücün %25 üstünde bir güce sahip Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ‘nın seçilmesi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. İhtiyacın üstünde seçilecek Kesintisiz Güç Kaynaklarında güç elemanları daha az akım ve gerilim streslerine maruz kalır ve kullanım ömrü uzar. Yüksek kapasiteli güç kaynağı seçimlerinde bu niteliklere daha fazla dikkat edilmelidir.

2- Faz sayısına göre Kesintisiz Güç Kaynağı seçimi :
Aksi belirtilmedikçe KGK nın faz sayısı çıkış fazları için verilmektedir. Genellikle 10 kVA nın üzerindeki KGK lar üç fazlıdır ve üç fazlı elektrik dağıtım sisteminin kurulu olduğu işletmelerde kullanılır. Ev ve küçük ofis uygulamaları için bir fazlı KGK kullanımı yeterlidir.
Üç fazlı KGK ların çıkışına bağlanacak bir fazlı yüklerin dengeli şekilde dağıtılması kadar üç fazlı elektrik dağıtım sisteminden beslenen bir fazlı KGK ların da dengeli dağıtılması esastır.
Faz iletkenlerinden çok farklı akımlar çekecek şekilde dengesiz dağıtılmış KGK lar / kritik yükler nötr hattından akacak akımları arttırır.
Aşırı nötr akımları, güç kayıplarının artmasına, monitör ekranlarında dalgalanmalara, hatta bazı durumlarda harddisk hatalarına bile neden olabilir ve ek tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar.
Bir fazlı elektrik sisteminden beslenen bir fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı kullanımında bu tür olumsuzluklar söz konusu değildir.

3- Akü süresine göre Kesintisiz Güç Kaynağı seçimi :
Kesintisiz Güç Kaynağının temel kullanım amacı, elektrik kesintisi durumunda kritik yükleri, çekilen yük akımına bağlı olarak akü kapasitesinin belirlediği bir süre boyunca beslemeye devam etmesidir. Aküden beslenme süresi, kullanılan akü kapasitesi ile orantılıdır, diğer bir deyişle uzun süren elektrik kesintileri için düşünülecek akülerin kapasitesi (Ah) yüksek olmak zorundadır.

4- Diagnostik özelliklere göre Kesintisiz Güç Kaynağı seçimi :
Kesintisiz Güç Kaynaklarının ön panellerinde yer alan göstergeler sayesinde kullanıcıya UPS ‘in çalışma durumu ve alarmları (hataları) hakkında bilgiler verir.
Aşırı yük alarmı Kesintisiz Güç Kaynağının aşırı bir şekilde yüklendiğini, Akü alarmı aküden besleme süresinin azaldığını veya akü ile ilgili bir sorunun yaşandığını bildirir.
Kullanıcıların bu alarmları dikkate alması ve kullanım kitapçığına veya satıcı firmaya başvurarak gerekli tedbiri alması gerekir. Tabiki bu özellikler, arızanın tespit edilmesi ve giderilmesi sırasında servis süresini kısalttığı için de önemlidir.

5- Şebeke gerilimi değişim aralığına göre Kesintisiz Güç Kaynağı seçimi :
Şebeke gerilimi çok geniş aralıkta değişiyorsa, kullanılacak Kesintisiz Güç Kaynağı da bu duruma uyum sağlayabilmelidir. Gereken durumlarda gerilim değişimini düzenleyen bir Voltaj (Gerilim) Regülatörü kullanabilirsiniz Şebeke geriliminin çok geniş aralıkta değiştiği yerlerde Offline ve Line Interactive güç kaynakları çalışmayabilir ve sorunlar yaşanabilir.

Kesintisiz Güç Kaynağında olması gereken özellikler :
- Cihazın Güç Faktörü en az 0,7 olmalıdır.
- Giriş gerilim toleransı en az ±%15 olmalıdır.
- Çıkış dalga şekli tam sinüs olmalıdır.
- Bakım modunda By-pass özelliği olmalıdır.
- Statik by-pass özelliği olmalıdır.
- Verim % 100 yükte en az %85 olmalıdır.
- Eğer kesintisiz güç kaynağı kullanıcıdan uzak bir yerde çalışacaksa cihazın bilgisayar ile haberleşmesi imkanı bulunmalıdır.
- Cihazın durum bilgilerinin okunabileceği bir göstergesi olmalıdır.
- Toplam Harmonik Distorsiyon THD<%3 olmalıdır.
- KGK’nın çalışması sırasında meydana gelebilecek olaylar ve geriye dönük olarak cihazın hafızasından okunabilmelidir.

Ups | Regülatör | Online Ups | Güç Kaynağı | Kesintisiz Güç Kaynağı | Statik Regülatör